Годишна среща на Борда на OCEAN Европейската Асоциация на Корабните Снабдители

В дните 14-17 май 2024г.  в Антверпен, Белгия се проведе годишната среща на Борда на OCEAN Европейската Асоциация на Корабните Снабдители,  в която участие взе г-н Александър Александров председател на Борда на Българската Асоциация на Корабните снабдители  БАКС.

Темите на срещата бяха свързани с развитието на организацията , която под ръководството на  г-н Costantino Zavoianni (Италия) и Carl Forsman  (Швеция) пое по стратегически път насочен към насърчаване на сътрудничеството, ангажиране с ключови европейски институции, установяване на нови партньорства и устойчиви практики.  Почетен гост на събитието беше г-н  Rafael  Fernandez  президент на ISSA  международната асоциация на корабните снабдители.  https://shipsupply.org/rafael-fernandez-elected-as-the-next-issa-president/

Обсъдени бяха ключови теми свързани с партньорството с  Европейските институции - UECBV/  Европейският съюз за търговия с животни и месо/ и Европейската комисия като митнически, акцизни, ветеринарни разпоредби и ДДС. Една от най- важните теми дискутирана срещата бе изготвянето  и представянето  документи с позиции и  предложения  по важни въпроси  касаещи корабното снабдяване и митническото облагане на стоки предназначени за корабно снабдяване в общия Митнически кодекс (UCC)  към Европейската комисия. Направени и внесени  в ЕК в Брюксел бяха конкретни предложени в определени  членове на Митническия кодекс  с цел защита на интересите на корабните снабдители.

Участниците в Борда на OCEAN обсъдиха и други теми свързани с функционирането на организацията и взеха решения относно нейното развитие. Г-н Александров благодари на Борда на OCEAN за активното съдействие и подкрепа в решаването на казуси касаещи Българската Асоциация.

Годишна среща на Борда на OCEAN Европейската Асоциация на Корабните Снабдителиhttps://www.bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://www.bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://www.bssa-bg.com/uploaded/gallery/