През месец ноември БАКС участва в 62-рата Годишната Конвенция на ISSA

Като пълноправен  член на ISSA, Председателят на Българска Асоциация на Корабните Снабдители, г-н Александър Александров взе участие в 62-рата Годишна Конвенция на Международната Асоциация на Корабните Снабдители – ISSA. Събитието се състоя в един от световните центрове на шипинг сектора – Атина, Гърция в периода 10-11 ноември.

В рамките на конвенцията се проведе Седмото издание на Събранието на ISSA, по време, на което бяха проведени избори  за президент и вице-президенти на асоциацията и бяха разгледани важни въпроси за  бранша. Бяха представени докладите на секретаря и на Борда на ISSA за дейностите през изминалата година като бе подчертано, че асоциацията продължава своята усърдна работа в IMO както и съвместната си работа с IMPA - Международната морска асоциация на снабдителите  и OCEAN – Европейската Асоциация на Корабните снабдители . Тази година OCEAN е откликнала на любезната покана на ISSA да проведат редовната си годишна среща на борда по време на Конвенцията на ISSA.

62-рата Годишна Конвенция привлече компании, опериращи в областта на корабно снабдяване, от цял свят. Темата на събитието тази година беше “Enhancing the Ship Supplier’s Image”. Корабното снабдяване е ключова дейност за функционирането на морската индустрия. Като акцентират върху имиджа на компаниите в бранша, от асоциацията целят да подпомогнат членовете си в разширяване на възможностите за бизнес. Програмата на конвенцията включи пленарни сесии с полезна и интересна информация за подобряване имиджа на индустрията като цяло, както и практически стъпки на корпоративно ниво за по-добри икономически резултати. Бяха засегнати отново и темите за събираемост на плащанията и нуждите на шипинг компаниите.

Председателят на  БАКС г-н Александров коментира:  „За нас бе истинско  удоволствие да участваме в 62-рата Конвенция на ISSA в Атина. Провеждането на мероприятия от подобен  мащаб е изключително важно за развитието на индустрията и установяване на сътрудничество между компаниите, както и за налагане на добрите бизнес практики в сектора като цяло Очакваме с нетърпение провеждането на Конвенцията  през 2018, на която домакин ще бъде Турция“.

 

През месец ноември БАКС участва в 62-рата Годишната Конвенция на ISSA https://www.bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://www.bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://www.bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://www.bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://www.bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://www.bssa-bg.com/uploaded/gallery/