Председателят на БАКС участва в срещата на Борда на Европейската Асоциация на Корабните Снабдители - OCEAN

 

На 11-ти ноември председателят на Българска Асоциация на Корабните Снабдители, г-н Александър Александров участва в срещата на Борда на Европейска Асоциация на Корабните Снабдители - OCEAN и среща на Работната група по митническите въпросите на OCEAN. Двете срещи се проведоха в Атина по време на 62-рата Конвенция на Международната Асоциация на Корабните Снабдители - ISSA. Провеждането им в рамките на конвенцията предостави възможността  членовете на OCEAN да се срещнат и обсъдят с членовете на ISSA важната ролята на OCEAN и на европейското снабдяване като цяло за развитието на сектора на международно равнище.

По време на двете срещи бе представен онлайн митническия справочник, разработен от OCEAN, както и други подобрения актуализации на уеб-сайта на OCEAN в ползва на европейските компании, опериращи в областта на корабното снабдяване. Членовете на асоциацията бяха запознати с докладите на работната група и Главния секретар на OCEAN, последвани от разглеждане на напредъка на дейността по митническите, ветеринарни и ДДС въпроси.  Други важни теми, засегнати на събитието, бяха резултатите от срещите на OCEAN със специалната работна група за Брекзит на Европейската Комисия, с Главна Дирекция Мобилност и Транспорт към ЕК за облекчаване на административните тежести чрез опростяване на формалностите и процедурите, и с Форума на Европейските Пристанищата. Председателят на БАКС, г-н Александров изрази „OCEAN е гласът на сектора пред Европейската Комисия. Дейността на aсоциацията е от ключово значение за подобряване условията за развитие на корабно снабдяване в европейските пристанища“.

 

 

 

 

 

Председателят на БАКС участва в срещата на Борда на Европейската Асоциация на Корабните Снабдители - OCEAN